SDS boren

Op plaatsen waar moet worden gewerkt met stofbeperking, kunnen wij werken met SDS boren. Door te werken met deze boren is er de mogelijkheid tot een scherpe controle van de afvoer van afvalstoffen.