Renovatie Maastunnel

De monumentale Maastunnel (1942) is de oudste tunnel van Nederland en toe aan groot onderhoud. Sinds de zomer van 2017 voert de gemeente Rotterdam daarom een grootscheepse renovatie en restauratie uit. In totaal duurt dit twee jaar. JGK Ravenstijn draagt hierbij zorg voor diverse werkzaamheden, van diamantboren in diverse diameters, tot het zagen van een enorme sparing in het plafond van de landtunnel. Hier worden de ventilatoren die men gewend was tegen te komen bij het binnenrijden van de tunnel enkele meters dieper de tunnel in verplaatst.
Naast het boren van honderden gaten zijn er diverse wand- en muursparingen gezaagd. Zowel met de wandzaag als met de draadzaag.